Air China

Air China Limited (中国国际航空公司, аббревиатура 国航; Zhōngguó Guójì Hángkōng Gōngsī) — национальный перевозчик Китая. IATA-код: …